Про нас

Запорізький обласний центр молоді

 

Молодь, процеси її соціалізації, її статусне положення в соціумі в усі часи були важливим фактором прогресивного розвитку суспільства, однак ступінь усвідомленості цього факту в різні періоди розвитку людства і в різних країнах був різним. В даний час проблеми молоді та соціальної роботи з нею в нашій країні до крайності загострені. Реалізація державної молодіжної політики вимагає консолідації зусиль багатьох громадських і державних інститутів. Разом з тим важливе місце відведено діяльності молодіжних центрів , які забезпечують роботу із ефективного впровадження системи правових, соціально-економічних, організаційно-методичних, інформаційних заходів з реалізації молодіжної політики у Запорізькій області.

Головними завданнями КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР є сприяння соціалізації та самореалізації молоді, її життєвому самовизначенню, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку, реалізації творчого потенціалу, працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, підтримка молодіжного підприємництва, забезпечення правової просвіти у молодіжному середовищі, сприяння формуванню здорового способу життя.

В Запорізькій області Обласний центр молоді створено і діє з 2001 року, діяльність центру ведеться відповідно до Статуту комунальної установи «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради. Заходи реалізуються в рамках Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки.

 Мета діяльності Центру

 • сприяння соціальному становленню й розвитку молоді, професійній орієнтації та організації змістовного дозвілля, підтримці талановитої молоді.

Наша діяльність

 • Організація та проведення молодіжних заходів:
  • проведення форумів, наукових конференцій, ceмінарів-тpeнінгів, з’їздів, ділових зустрічей, дискусійних клубів щодо різних аспектів розвитку молодіжного руху;
  • організація та проведення культурно-масових заходів (концертів, спектаклів, презентацій, фестивалів, бенефісів, літературно-пісенних свят, театрально-концертних вечорів, творчих зустріч, художніх звітів, змагань з інтелектyальних ігор, вистав, кoнкypcів, тypніpів, спортивно-розважальних, оздоровчих заходів, вечорів відпочинку, танцювальних вечорів, балів, дискотек тощо).
  • сприяння відродженню духовності, зміцненню моральних засад, організації змістовного дозвілля молоді.
 • Надання правової, інформаційної, методичної та консультативної допомоги молоді та молодіжним громадським організаціям.
 • Пропагування здорового способу життя молоді.
 • Організація й проведення кoнкypcів, проектів, програм молодіжних організацій, спрямованих на розв’язання проблем молоді.
 • Сприяння залученню молоді до участі у міжнародних молодіжних мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходах.
 • Активна співпраця з громадськими організаціями та волонтерськими рухами Запорізької області та розвиток волонтерського руху серед молоді.
 • Підтримка проектів органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій та їх спілок, підтримка підприємницьких ініціатив, залучення молоді до підприємницької діяльності, забезпечення її зайнятості у вільний час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовки та підвищення кваліфікації молоді.